طراحی و دکوراسیون داخلی

عناصر طراحی،شکل؛تاثیر شکل در معماری،تاثیر شکل در طراحی،دکوراسیون

 

 

شکل ها جزء اولین الگوهایی هستند که یک فرد از همان سنین پایین ویژگی های آن ها را درک می کند. انسان از همان کودکی و در بازی و سرگرمی، با عنصر خالص یا ترکیب یک حجم در ارتباط است. اما ذهن ما به گونه ای است که تنها یک تصویر کوچک و بعدی شماتیک از یک بُعد را در ذهن خود تجزیه و تحلیل می کند و تنها شکلی از یک وجه حجم را به ذهن خود می سپارد.

بازدید:
تاريخ : 1396/09/19

مقدمه

باغ ارم یکی از بناهای قدیمی و معروف شهر شیراز به شمار می‌رود. طراحی این باغ در لیست یکی از ۴ باغ معروف ایران قرار می‌گیرد. باغ‌سازی در شهر شیراز به دلیل داشتن باغ ارم و دیگر باغ‌های موجود از شهرت و اعتبار خاصی برخوردار است. این باغ در دوره‌ی سلجوقیان و به دستور اتابک قراچه ساخته شده‌است. این باغ در رقابت با باغ‌ بزرگی که پادشاه عربستان به نام باغ بهشت ساخته‌بود، بنا شد. به همین علت هم نام باغ ارم را روی آن گذاشتند.